HaberlerHaberler

Eskişehir'de Okul-İşletme İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı

Milli Eğitim Bakanlığı, Vehbi Koç Vakfı, TÜRKONFED, TÜSİAD, TİSK, ÖSGD ve MESS Eğitim Vakfı’nın işbirliğinde hayata geçirilen Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Proje kapsamında mesleki eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile mesleki ve teknik okullarını bir araya getirmeyi hedefleyen çalışmalar yürütülüyor. Proje kapsamında 2017 yılının ilk buluşması 22-23-24 Mart 2017 tarihlerinde Eskişehir Divan Otel’de eğitim ve çalıştay faaliyetleri ile gerçekleştirildi. Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı'nda yer alan "Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi" eylemi kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen etkinliğin, 2017 yılında İzmir, Bursa ve İstanbul'da sürmesi planlanıyor. 24 Mart tarihinde ESİAD'ın (Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği) ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarım günlük “Okul-İşletme İşbirliği Geliştirme Programı – Eskişehir” buluşmasına sektör temsilcileri ve okul yöneticilerinden oluşan mesleki eğitim konusunda aktif olarak çalışan 80 kişi katılım gösterdi.